मुखेल सूची उगडात

अँटिगा आणि बार्बुडा

Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Antigua ani Barbuda
अँटिगा आणि बार्बुडा चो बावटो
अँटिगा आणि बार्बुडा चें प्रतीक
अँटिगा आणि बार्बुडा

अँटिगा आणि बार्बुडा, उत्तर अमेरिकेंतलो देस आसा। ताची राजधानी सेंट जॉन नगर आसा।[1][2]

संदर्भबदल