मुखेल सूची उगडात
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Aruba
अरुबा चो बावटो
अरुबा चें प्रतीक
अरुबा

अरुबा, उत्तर अमेरिकेंतलो देस आसा। ताची राजधानी ओरञेस्टड नगर आसा।[1][2]

संदर्भबदल

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=अरुबा&oldid=160239" चे कडल्यान परतून मेळयलें