मुखेल सूची उगडात
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Armenia
अर्मेनिया चो बावटो
अर्मेनिया चें प्रतीक
अर्मेनिया

अर्मेनिया, आशीयांतलो देस आसा। ताची राजधानी येरेवान नगर आसा।[1][2]

संदर्भबदल

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=अर्मेनिया&oldid=174385" चे कडल्यान परतून मेळयलें