मुखेल सूची उगडात
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Italy
इटली चो बावटो
इटली चें प्रतीक
इटली

इटली, एरोपांतलो देस आसा। ताची राजधानी रोम नगर आसा।[1][2]

संदर्भबदल

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=इटली&oldid=175230" चे कडल्यान परतून मेळयलें