मुखेल सूची उगडात
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Iran
ईराण चो बावटो
ईराण चें प्रतीक
ईराण

ईराण, आशीयांतलो देस आसा। ताची राजधानी तेहरान नगर आसा।[1][2]

संदर्भबदल

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=ईराण&oldid=177149" चे कडल्यान परतून मेळयलें