मुखेल सूची उगडात
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Uttar Korea
उत्तर कोरिया चो बावटो
उत्तर कोरिया चें प्रतीक
उत्तर कोरिया

उत्तर कोरिया, आशीयांतलो देस आसा। ताची राजधानी प्योंगयांग नगर आसा।[1][2]

संदर्भबदल

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=उत्तर_कोरिया&oldid=174413" चे कडल्यान परतून मेळयलें