उत्तर मॅसिडोनिया

देवनागरी
     

उत्तर मॅसिडोनिया, एरोपांतलो देस आसा। ताची राजधानी स्कोप्जे नगर आसा।[1][2]

उत्तर मॅसिडोनिया चो बावटो
उत्तर मॅसिडोनिया चें प्रतीक
उत्तर मॅसिडोनिया

संदर्भBodol

पळेयातBodol

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=उत्तर_मॅसिडोनिया&oldid=200793" चे कडल्यान परतून मेळयलें