उदेंत तिमोर

देवनागरी
     

उदेंत तिमोर, आशीयांतलो देस आसा। ताची राजधानी डिलि नगर आसा।[1][2]

उदेंत तिमोर चो बावटो
उदेंत तिमोर चें प्रतीक
उदेंत तिमोर

संदर्भEdit

पळेयातEdit

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=उदेंत_तिमोर&oldid=200800" चे कडल्यान परतून मेळयलें