मुखेल सूची उगडात
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Udent Timor
उदेंत तिमोर चो बावटो
उदेंत तिमोर चें प्रतीक
उदेंत तिमोर

उदेंत तिमोर, आशीयांतलो देस आसा। ताची राजधानी डिलि नगर आसा।[1][2]

संदर्भबदल

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=उदेंत_तिमोर&oldid=174416" चे कडल्यान परतून मेळयलें