मुखेल सूची उगडात
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Estonia
एस्टोनिया चो बावटो
एस्टोनिया चें प्रतीक
एस्टोनिया

एस्टोनिया, एरोपांतलो देस आसा। ताची राजधानी टॅलिन नगर आसा।[1][2]

संदर्भबदल

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=एस्टोनिया&oldid=175232" चे कडल्यान परतून मेळयलें