ऐनसल्म गोम्स

ऐनसल्म गोम्स हो एक तियात्रीस्त.

जल्म Bodol

ऐनसल्म गोम्साचो जल्म 21एप्रिल,1933 वर्सा पाझरखण, कुंकळ्ळी हांगा जालो.

शिक्षण Bodol

लोयोला उच्च माध्यमीक विद्यालय, मडगांव, हांगा पुर्तुगेज सेगुन्दग्रांव आनी धावेक येस मेळयलें. उपरांत ताणें आपली विश्वविद्यालयाची पदवी स्कूल ऑफ अकाउंटन्सी, मडगांव हांगा मेळयली. उपरांत तो मुंबय आयलो आनी होरनीमान कॉलेज, मांटुगा हांगासल्यान एक वर्साचो जर्नलिजम डिप्लोमा पुराय केलो.

वावर Bodol

मुंबय आसतना तो आपल्या इश्टांक सिरियाको डायस जे एक फामाद तियात्रीस्त आशिल्ले तांका मेळ्ळे. जेन्ना ते दोगूय वांगडा आसताले तेन्ना ते तियात्राचेर भासाभास करताले. सिरियाकोच्या प्रोत्साहना खातीर ताणे "कासतामचो दुव्र" नाटक उजवाडाक हाडलें. ऐनसल्म आपलो तियात्र मुंबय शारांत सादर करपाचो आसलो, पूण दुर्दैवान तांची भलायकी बरी नाशिल्ल्या कारणान तांकां गोंयां येवचे पडलें.

भलायकी बरी नासतना लेगीत तांणी आपली तियात्रां जशी 'गोरिबाक फोट मारची न्होय' , 'कोरीत तो भोगीत', 'घातकी बापूय', 'तुकाच लागोन', 'भावार्थ' आनी 'लोकांक फोटोयतात' स्वता घडोवन हाडली आनी ह्या तियात्रांनी मुखेल भुमिका केली. ते कुंकळ्ळेचे तियात्र ड्रामाटीक्स स्टार्स ऑफ कुंकळ्ळी हे संस्थेचे एक मुखेल खांबो आसात. थळावे कलाकार सोडल्यार, जासिन्तो वाज, यंग मिनेझीस, ए.एस. कोनसेपशन, ई. आल्मेदा, जेफसीस हिटलर, सालुसिनो, चॅम्पियन पीटर, नेल्सन, डोमनीक वाज, एरिस्टीडस आनी लुसीयानो डायस अशा वेवसायीक तियात्रांनी काम करपी तियात्रिस्तांनी काम केला.

तांका ऐलेक्स दे कुंकळ्ळेच्या तियात्रांनी ताचे नांव 'डिसग्रेस एलेक्साचे' आनी जोकसी दे वेरोडा हांच्या तियात्र ' माय माजो गुन्यांव जालो' हांतून मुख्य भुमिका करपाक आनी दिग्दर्शक जावपाक तांका संद मेळली. तांणी रानुल्फो कुतिन्हो आनी जोन गोमस हांच्या 'कोकोय' तियात्रान काम केले.

पुरस्कार Bodol

तांका कला अकादेमी , कुंकोळी युथ असोसिएशन, कुंकोळी युनियन हांणी तांचो भोवमान केला. गोंय सरकारान तांका तांणी तियात्राक दिल्ल्या तांच्या योगदाना खातीर कला गौरव पुरस्कार दिवन भोवमान केला.

संदर्भ Bodol

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=ऐनसल्म_गोम्स&oldid=202997" चे कडल्यान परतून मेळयलें