मुखेल सूची उगडात
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Kazakhstan
कझाकस्तान चो बावटो
कझाकस्तान चें प्रतीक
कझाकस्तान

कझाकस्तान, आशीयांतलो देस आसा। ताची राजधानी असताना नगर आसा।[1][2]

संदर्भबदल

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=कझाकस्तान&oldid=174424" चे कडल्यान परतून मेळयलें