करिंत्कारांक पावलुचें दुस्रें पत्र

देवनागरी
       

करिंत्कारांक पावलुचें दुस्रें पत्रबदल

Second Epistle to the Corinthians

करिंत्कारांक पावलुचें दुस्रें पत्रबदल

आपले धरंपर्गटणेचे तिस्रे भंवडेच्या शेवटाक, मासेदनिये थावन, पावलून करिंतांतल्या क्रिसतांवांक, चड करून ५७व्या वर्सा जायत, हें दुस्रें पत्र बरयलें. एफेजांत दन वर्सां रावून, पावलू करिंताचे वाटेर आल्सो. थडो काळ आदीं, करिंतांतल्या क्रिसतांवांक एक खर पतऱ्य ताणें बरयल्लें. ताचो भावार्थियांचेर कसलो परिणां जाला तो पळेवंक, हे नवे क्रिसती सभेक भेट करुंक ताणें तिताक करिंताक धाडललो. हे विशीं तितान, परत येवन, पावलूक सगळी खबर दिली, तिका लागून ताणें करिंत्कारांक हें दुस्रें पत्र बरयलें.

ह्या पत्रांत पावलू आपल्या जिविताची आनी मुनियार्पणाची राखण कर्ता; जेरुसाल्याच्या गरीब क्रिसतांवां खातीर पटी एकठांय कर्ची म्हण माग्ता; आनी आपल्या क्रूर विरधियांक फावो तो जबाब दिता. आपूण जेजू क्रिसताचो खरो धरंदूत म्हण आपली टिका कर्तल्या दुस्मानांनीं वळखुंक जाय म्हण तो सांग्ता आनी आपलें सादेपण आनी आपलो अधिकार सर्गिंच्या खेरीत आनी विशेश दर्शनां वर्वीं, तशेंच जेजुच्या शुभवर्तमाना खातीर आपणें ससलल्या कश्टांदगदां वर्वीं, ठावें जाता म्हण पावलू दाखवंक सदता.

ह्या पत्राची मानडावळ अशी :बदल

प्रसतावना : १ : १-११

पावलू आनी करिंताची पवित्र-सभा : १: १२-७ : १६

जुदेइयाच्या क्रिसतांवां खातीर धरंदानांची वर्गणी : ८ : १- ९ : १५

पावलू आपूण धरंदूत म्हण आपल्या अधिकाराची राखण कर्ता : १०: १-१३:१०

संपादणी : १३ : ११-१४

पळेइयातबदल

Second_Epistle_to_the_Corinthians

Sondorbhबदल

[1]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm