कारिदाद फेर्नांडीस

कारिदाद फेर्नांडीस हो एक तियात्रीस्त. ताका बाबुश म्हूण वळखतात.

जल्म

बदल

कारिदाद फेर्नांडीस हांचो जल्म 18 सप्टेंबर 1940 ह्या वर्सा आराम्बॉल म्हालांत जाल्लो. ताच्या बापायचें नांव श्री बँनडिक्टो फेर्नांडीस आनी आवयचें नांव श्रीमती मारीया विटोर ब्रिटो.

शिक्षण

बदल

ताणीं पुर्तुगेज भाशेंत शिक्षण (प्रिमायरो ग्राओ) घेतलें आनी इंग्लीश भाशेंत तिसरे मेरेनचें शिक्षण ताणीं माउंट कार्मेल माध्यमीक शाळा आराम्बॉल हांगा केलें. 12 वर्सांचे आसतना ताणीं संगीत (सोल्फागीऒ) शिकपाक सुरवात केली. ताणीं संगीताचें शिक्षण आराम्बॉल रावपी सर्गेस्त मेस्त्री कायतान डिसौझा हांच्या कडल्यान घेतलें.

वावर

बदल

ते एक फामाद संगीतकार. ताणीं पयल्या फावट सर्गेस्त सी. आल्वारीस हांच्या तियात्राक 1967 वर्सा संगीत दिलें. उपरांत ताणीं नामनेच्या तियात्रिस्तांच्या तियात्रांनी काम केलें, जे फामाद लेखक आनी दिग्दर्शक आशिल्ले आनी जांणीं तियात्राची माची गाजयली जशें एम बॉयर, आल्फ्रेड रोझ, जेमी कुलासो, रिको रॉड, जॉ रोझ, रोबीन वाझ, रोजफर्न्स, विल्फी रिबिम्बस (मंगळुर) हांकां ताणीं 25 वर्सां संगीत दिलें.हॅनरी डिसौझा आनी मेल्वीन डिसौझा हांच्यां खातिरूय तांणीं काम केलां. तांणीं तियात्र आनी संगीत कार्याळींनी आपलें संगीत सादर केलां. त्याभायर तांणींजायते कोंकणीं ऑडयो आल्बमांखातीर आपलें संगीत दिलां.

पुरस्कार

बदल

तांच्या तियात्रांतल्या संगीत योगदानां खातीर तांचो कांय संस्थांनी सत्कार केला. जशें ‘तियात्र दिसा’ निमतान कला अकादमी गोंय, गुलाब पुरस्कार, कांदोळे जाल्ल्या रुप्यामहोत्वा वेळार तांकां ‘कला मोगी’ पुरस्कार भेटयला.