मुखेल सूची उगडात
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Kyrgyzstan
किरगिझस्तान चो बावटो
किरगिझस्तान चें प्रतीक
किरगिझस्तान

किरगिझस्तान, आशीयांतलो देस आसा। ताची राजधानी बिश्केक नगर आसा।[1][2]

संदर्भबदल

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=किरगिझस्तान&oldid=175777" चे कडल्यान परतून मेळयलें