देवनागरी
     

किरिबाटी, ओशनिया च्या बेट देश आसा। ताची राजधानी तारावा नगर आसा।[1][2]

किरिबाटी चो बावटो
किरिबाटी चें प्रतीक
किरिबाटी

संदर्भबदल

पळेयातबदल

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=किरिबाटी&oldid=200980" चे कडल्यान परतून मेळयलें