मुखेल सूची उगडात
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Kiribati
किरिबाटी चो बावटो
किरिबाटी चें प्रतीक
किरिबाटी

किरिबाटी, ओशनिया च्या बेट देश आसा। ताची राजधानी तारावा नगर आसा।[1][2]

संदर्भबदल

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=किरिबाटी&oldid=175778" चे कडल्यान परतून मेळयलें