मुखेल सूची उगडात
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Kuwait
कुवेत चो बावटो
कुवेत चें प्रतीक
कुवेत

कुवेत, आशीयांतलो देस आसा। ताची राजधानी कुवेत सिटी नगर आसा।[1][2]

संदर्भबदल

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=कुवेत&oldid=174431" चे कडल्यान परतून मेळयलें