मुखेल सूची उगडात
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Comoros
कोमोरोस चो बावटो
कोमोरोस चें प्रतीक
कोमोरोस

कोमोरोस, अफ्रीकांतलो देस आसा। ताची राजधानी मॉरोनी नगर आसा।[1][2]

संदर्भबदल

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=कोमोरोस&oldid=173012" चे कडल्यान परतून मेळयलें