मुखेल सूची उगडात
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Costa Rica
कोस्टा रिका चो बावटो
कोस्टा रिका चें प्रतीक
कोस्टा रिका

कोस्टा रिका, उत्तर अमेरिकेंतलो देस आसा। ताची राजधानी सण जोसे नगर आसा।[1][2]

संदर्भबदल

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=कोस्टा_रिका&oldid=177133" चे कडल्यान परतून मेळयलें