मुखेल सूची उगडात
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Cuba
क्युबा चो बावटो
क्युबा चें प्रतीक
क्युबा

क्युबा, उत्तर अमेरिकेंतलो देस आसा। ताची राजधानी हवाना नगर आसा।[1][2]

संदर्भबदल

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=क्युबा&oldid=177134" चे कडल्यान परतून मेळयलें