मुखेल सूची उगडात
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Guyana
गयाना चो बावटो
गयाना चें प्रतीक
गयाना

गयाना, दक्षिण अमेरिकेंतलो देस आसा। ताची राजधानी जॉर्जटाउन नगर आसा।[1][2]

संदर्भबदल

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=गयाना&oldid=174776" चे कडल्यान परतून मेळयलें