गालासियेकारांक पावलुचें पत्र

देवनागरी
       
Artist depiction of "Saint Paul Writing His Epistles", 16th century (Blaffer Foundation Collection, Houston, Texas). Lightfoot notes with respect to verse that at this point "the apostle takes the pen from his amanuensis, and the concluding paragraph is written with his own hand".

गालासियेकारांक पावलुचें पत्रसंपादित करें

Epistle to the Galatians

गालासियेकारांक पावलुचें पत्रसंपादित करें

गालासेइकारां धाकटे आजियेंत, कापादसिया आनी फ्रिजिया गांवां मदें, जियेतालीं. तीं विदेशियां मदलीं क्रिसतांव भावार्थी आनी ५२व्या वर्सा पावलून तांकां जेजुचेर भावार्थ दवरुंक अडललीं. तांचे मदें पावलुचो वावर एकदम फळादीक जाल्लो, ताणीं पवित्र-स्नान घेतललें आन तांचेर पवित्र आत्मो सुभामपणान देंवललो; तांचे मदें जाल्ल्या अजापां उदेशीं तांच्या काळजांनीं पवित्र आत्मो आसा म्हण ठावें जातालें.

पावलून तांकां दन पावटी भेट केली आनी, आपल्या उपदेसां आनी बुधीं वर्वीं, तांकां भावार्थांत थीर केल्लीं. पूण, ताचे दुस्रे भंवडे उपरांत, थडे जुदेव शासत्री तांकां, निग्तिंच क्रिसतांव जाल्ल्यांक, पावलून शिकवण दिल्ली तिचे प्रस वेगळी आनी विरूध शिकवण दितात म्हण कणाकणाच्या पत्रा वो खेरीत निरपा वर्वीं ताका खबर पावली. आनी विरूध शिकवण म्हळ्यार ही : क्रिसती भावार्थ धरल्या उपरांत-ऊय, प्रमाणिकपण आनी तारण मेळतलें जाल्यार, सुनत करुंकूच जाय आनी मयजेसान दिल्ल्यो चालिरिती सांबाळुंकूच जाय. त्या भायर, पावलूक देवान खेरीत वावर दीवंक ना म्हण सांगून, हे खटे शासत्री ताचो अधिकार काडून उडवंक सदताले.

एफेजांत आसताना ही खबर पावलुच्या कानार पडली; पूण ह्या आपल्या नव्या क्रिसतांवांक आपूण भेट दीवंक पावना म्हणून, हे गंभीर परिस्थितीक फुडो करुंक पावलून हें पत्र बरयलें. ह्या पत्रांत तो आपलीच आनी आपले शिकवणेची राखण कर्ता. आपलो अधिकार देवान दिल्लो अधिकार आनी आपणें दिल्ली शिकवण खरी म्हण तो नेटान सांग्ता. तारण मयजेसाचे समुर्ती वर्वीं न्हय, पूण खुर्सार मरून पुनर्जिवंत जाल्ल्या जेजू क्रिसताचेर भावार्थ दवरून मेळता म्हण तो दाखयता.

ह्या पत्राची मानडावळ अशीसंपादित करें

प्रसतावना : १ : १-१०

पावलुचो धरंदुताचो अधिकार : १ : ११- २: २१

देवाचे दय्याळाय्ेचें शुभवर्तमान : ३ : १-४ : ३१

क्रिसती स्वंतंत्राय आनी जबाब्दारी : ५ : १-६ : १०

संपादणी : ६ : ११-१८

पळेइयातसंपादित करें

Epistle_to_the_Galatians

Sondorbhसंपादित करें

[१]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm