मुखेल सूची उगडात
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Greenland
ग्रीनलँड चो बावटो
ग्रीनलँड चें प्रतीक
ग्रीनलँड

ग्रीनलँड, उत्तर अमेरिकेंतलो देस आसा। ताची राजधानी नूक नगर आसा।[1][2]

संदर्भबदल

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=ग्रीनलँड&oldid=174971" चे कडल्यान परतून मेळयलें