मुखेल सूची उगडात
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Greece
ग्रीस चो बावटो
ग्रीस चें प्रतीक
ग्रीस

ग्रीस, एरोपांतलो देस आसा। ताची राजधानी अथेन्स नगर आसा।[1][2]

संदर्भबदल

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=ग्रीस&oldid=174972" चे कडल्यान परतून मेळयलें