मुखेल सूची उगडात
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: China
चीन चो बावटो
चीन चें प्रतीक
चीन

चीन, आशीयांतलो देस आसा। ताची राजधानी बीजिंग नगर आसा।[1][2]

संदर्भबदल

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=चीन&oldid=174437" चे कडल्यान परतून मेळयलें