मुखेल सूची उगडात
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Japan
जपान चो बावटो
जपान चें प्रतीक
जपान

जपान, आशीयांतलो देस आसा। ताची राजधानी टोकियो नगर आसा।[1][2]

संदर्भबदल

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=जपान&oldid=180273" चे कडल्यान परतून मेळयलें