जल्मबदल

जयप्रकाश नारायण हांचो ज्लम 11 आॅक्टोबर 1902 दिसा बिहारच्या सारन जिल्ह्यांतल्या सिताबदियार गावांत जालो.जयप्रकाश हे भारतांतले एक समाजवादी राजकी म्हालगडे आनी सर्वोदयी कार्यकर्ते.

शिक्षणबदल

सिताबदियार गावांत तांचें मुळावें शिक्षण आनी फुडें पाटणांत माध्यमीक शिक्षण जालें.

संवसारीक जीणबदल

वयाच्या अठराव्या वर्सा प्रभावतीदेवी हांचे लागीं तांचें लग्न जालें. तागेलो मांव ब्रजकिशोर हो बिहारांतलो तेन्नाचो राष्ट्रीय नेतो आनी प्रसिध्द वकील आसलो. ब्रिजकिशोर हाणीच चंपारण्यातल्या अन्यायाक वाचा फोडपाक गांधीजींक बिहारांत हाडले. प्रभावतीदेवी खातीर जयप्रकाश हांचो गांधीजीं लागीं पयलीं पसून लागचो संबंद आयलो. इटंर परिक्षा दिता आसताना तांणी असहकाराचे चळवळींत भाग घेतलो.

१९२२ वर्सा ते अमेरिकेक गेले. विस्काॅन्सीन विध्यापिठाची समाजशास्त्रांतली एमए पदवी तांणी घेतली. १९२९ वर्सा ते भारतांत परत आयले आनी स्वातंत्र्याचे चळवळींत स्वताक झोंकून दिलें. स्वातंत्र्य चळवळी सारकेच ते भुदान चळवळींतूय सक्रीय आशिल्ले.५ जून १९७५ वर्सा आपल्या एका फामाद भाशणांत भ्रष्टाचार, बेरोजगार आनी शिक्षणांत क्रांती हाडूंक वेवस्थेंत परिवर्तनाची गरज उकतायली.

मरणबदल

१५ एप्रिल १९७३ दिसा तांची बायल हे जग सोडून गेली. ताचे उपरांत तांची प्रक्रुती खालावली. रक्तदाबाचो विकार तांकां जालो. आठ ऑक्टोबर १९७९ दिसा पाटणांत ताणीं अखेरचो स्वास घेतलो. तांच्या वावराची पावती म्हणून १९९९त भारत सरकारान तांकां 'भारतरत्न' पुरस्कारान सन्मानीत केले.

संदर्भबदल

[1]

  1. भांगरभूंय दिसाळें,8 अॉक्टोबर 2016
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=जयप्रकाश_नारायण&oldid=175013" चे कडल्यान परतून मेळयलें