मुखेल सूची उगडात
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Germany
जर्मनी चो बावटो
जर्मनी चें प्रतीक
जर्मनी

जर्मनी, एरोपांतलो देस आसा। ताची राजधानी बर्लिन नगर आसा।[1][2]

संदर्भबदल

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=जर्मनी&oldid=175016" चे कडल्यान परतून मेळयलें