मुखेल सूची उगडात
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Georgia
जॉर्जिया चो बावटो
जॉर्जिया चें प्रतीक
जॉर्जिया

जॉर्जिया, आशीयांतलो देस आसा। ताची राजधानी टबाइलीसी नगर आसा।[1][2]

संदर्भबदल

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=जॉर्जिया&oldid=174441" चे कडल्यान परतून मेळयलें