मुखेल सूची उगडात
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Jordan
जॉर्डन चो बावटो
जॉर्डन चें चिन्ह
जॉर्डन

जॉर्डन, आशीयातलो देश आसा. ताची राजधानी अम्‍मान आसा.[1][2]

संदर्भबदल

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=जॉर्डन&oldid=174444" चे कडल्यान परतून मेळयलें