टिट्टा प्रेटो

टिट्टा प्रेटो हो एक तियात्रीस्त

जल्म Bodol

टिट्टा प्रेटो हाचो जल्म 4 जानेर 1933 आल्दोना, गोंय ह्या गांवांत जालो. तो सद्याक मुंबय रावता.

वावर Bodol

15 वर्सांचो आसतना 1948 ह्या वर्सा ए. एम. बेंगालो हाणे बरयिल्ल्या 'चिकोट पांकोट' ह्या तियात्रांत ताणें पयले फावट अभिनय केलो.

रोकडेंच ताणें आतांचीं काजारां हो तियात्र बरोवन ताचे दिग्दर्शन करून सादर केलो जो खूब फामाद जाल्लो. 'मोगाक लागून' 'दीसग्रास' आनी 'सोयतानाची ताळणी' हे ताचे कांय हेर फामाद तियात्र.

तो एक भोवगुणी विनोदी कलाकार आनी ताणें कांय नामनेच्या दिग्दर्शकां खातीर तांच्या तियात्रांनी अभिनय केला. देखीक सायब रोशा, सौजालीनो, सी. आल्वारीस, एम. बॉयर, रॅमी कुलासो, मिंगेल रॉड, जासिंतो वाझ, रिको रॉड, प्रेम कुमार, आल्फ्रेड रोज, कीड बॉक्सर, ऑफेलीया, बाब पीटर, आदी.

ताणें गोंय, मुंबय आनी जगाच्या हेर भागांनी सुमार हजार तियात्रांनी अभिनय केला. तो एक बरो गावपी आशिल्लोच वांगडाच ताणें 'गोवा आमचो गांव' 'डोंट वरी बी हॅप्पी' आनी 'रिटायर्ड तारवोटी' अशें तीन ऑडियो आल्बम्स् तयार केल्यात जाणे संगीत मोगी गोंयकारांचें काळीज जिखलां. टिट्टा प्रेटो हाणें अभिनया भायर हेर कांय दिग्दर्शकांक तियात्राचो प्रयोग मुंबय शारांच्या वेगवेगळ्या भागांनी करपा खातीर मदत केल्या. ताणें तियात्र माचयेची 59 वर्सां सेवा केल्या आनी आजून मेरेन करीत आसा.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=टिट्टा_प्रेटो&oldid=203039" चे कडल्यान परतून मेळयलें