टॉमस हॉब्ज

टॉमस हॉब्ज (1588 – 1679) हाच्या भतान जंय राज्य ना, सरकार ना, थंय मनशां सैमीक स्थितींत रावतात. हे स्थितींत अन्याय, संघर्श, स्पर्धा हांकां चड प्रधान्य आसता. हें टाळपाखातीर मनीस समाज घडोवंक सोदता. तेकातीर जायतीं मनशां एकठांय येवन मुखेली वेंचून काडटात आनी गरज आशिल्ली सत्ता ताच्या हातांत सोंपयतात. अशेतरेन राज्यांतली जनता सार्वभौम संत्तांधीश आपल्या कोणायकडेन तरी सोंपोवन ताच्या अधिपत्याखाल राज्यांत अंतर्गत अशी सवस्तकाय राखपाचो करार करता. सार्वभौम सत्तांधीश आपल्या मस्तेपणांत सुलतानशाय हाडपाची शक्यताय हॉँब्ज न्हयकारना. पूण सार्वभौम सत्तेच्या अबावी अंर्तगत बेबंदशाय ही सुलतानशायेपरस चड घातक, तशेंच एकाधिकारी सत्तेंत भ्रश्टाचारी लोकांचो आंकडो वाडटा.

टॉमस हॉब्ज, जॉन मैकल रैटांन सोडेयले चित्र​.

[1]

संदर्भBodol

  1. कोंकणी विश्वकोश खंड ४
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=टॉमस_हॉब्ज&oldid=201328" चे कडल्यान परतून मेळयलें