डायना फेर्नांडीस

डायना फेर्नांडीस हे एक तियात्रीस्त.

जल्म

बदल

डायना म्हूण तियात्राचे माचयेर तें फामाद जालें पूण ताचें सारकें नांव उबाल्दीन फेर्नांडीस.ताचो जल्म १७ मे १९४२ ह्या वर्सा नावेली, साश्ट गोंय हांगा जालो. तें तांच्या सात भांवडां मदीं सगळ्यां परस ल्हान आशिल्लें. ताचो कुटूंब पयली सावन खेळ तियात्रांत आशिल्लो.ताच्या बापूय स्वर्गीय जोस बेबटीस्टा हांणी खेळ तियात्रांत बरयिल्ले आनी तांतून अभिनय लेगीत केल्ले. डायना एक वर्साचें आशिल्ले तेन्ना ताचो बापूय मेलो ताका लागून तें चड तेंप आपल्या बापायक पळोवंक शकलें ना. ताचो एकलो भाव कारीदादे कामिलो बेबटीस्टा (Caridade Camilo Baptista) हो तियात्रांत अभिनय करतालो आनी वांगडा माचयेची सजावट, पंडाल घालपाचेय कत्रांट(contract) तो घेतालो. भावाचें फाटबळ आसतना आनी आपले स्वर्गीय आवय युफरमियाना कुथिन्हो डायना (Eufermiana Coutinho Daina) हिणें दिल्लें प्रोत्साहन घेवन डायनातियात्राचे माचयेर यशस्वी बायल म्हूण पर्जळ्ळी.

शिक्षण

बदल

पुर्तुगेजीन प्रिमैरो ग्राव (Primeiro Grau) आनी सेगुन्दो ग्राव (Segundo Grau) सोपल्या उपरांत तें होली फॅमिली कोनवेंट स्कूल, सांकवाळ हांगा तिणें फुडलें शिकप केलें आनी ताचे उपरांत तिणें फातिमा कोनवेंट स्कूल, मडगांव हांगा आपलें शिक्षण पुराय केलें. शाळेंत आसतना भुरगेपणांत अभिनय करपाचो गूण ताचे भितर दिसून येतालो. तें सात वर्साचें आशिल्लें तेन्ना सावन तांणी आपल्या शाळेंत जाल्या नाटकांनी भाग घेवन आपली कला सादर करून सगळ्यांची शाबासकी ताणें मेळयल्ली.

वावर

बदल

अभिनय करपाची ताची उमेद चालू दवरूंक एक वेगळेच तरेची उर्बा ताका मेळ्ळी. तें आठ वर्सांचें आशिल्लें तेन्ना ताका एका व्हड तियात्र मळा वयल्या अष्टतासांचेमनीस स्वर्गीय मिंगेल रोज (Minguel Rod) हांचो तियात्र 'ओपन टू क्लोज'(Open to Close) ह्या तियात्रांत अभिनय करपाची संद ताका मेळ्ळी.व्हड व्हड दिग्दर्शकां वांगडा वेग-वेगळ्या गांवांनी ताणें नबो नाट्य आनी तियात्रांनी काम केलां. लिगोरिओ फर्नानडींस (Ligorio Fernandes) हांचो 'जेसजुदास'(Jesjudas), 'देवाचें व्हड उपकार'; एम. बॉयर हांचो 'बेकार एमप्रेगादो'(Bekar Empregado); जुनियर रोड हांचो 'आदी तें आतां हें'(Adim Tem Atam Hem) ; आनी जो मेनी (Joe Meny) हांच्या तियात्रांनी काम केलां.

डायना जोखिम ऍन्थनी फेर्नांडीस हांच्या वांगडा लग्न जालें. ताच्या घोवालें खरें घर मन्डूर, पूण १९६५ ह्या वर्सा मुंबय रावन ताणें हिशोब सांबाळपाचें (Accountant) काम करतालो. ताच्या घोवान ताका तियात्रांत काम करपाचेर केन्नाच बंदी हाडूंक ना आनी तो ताच्या वांगडा येसाय करतात थंय लेगीत येतालो आनी हाचो ताका अभिमान आसा.ताचो घोव ताका तांच्या लग्नाच्या बारव्या वर्सा म्हणजेच १९७७ ह्या वर्सा हो संवसार सोडून गेलो. डायनाक पयलींच स भुरगीं आनी सातवें जावपाचें आशिल्लें. ताणें तियात्राच्या माचयेर खूब कश्ट करून काम केलें आनी आपल्या भुरग्यांक बरें शिक्षण आनी देख दिली म्हूण ताची सगळीं भुरगीं आतां बरो संवसार करूंक पावलीं म्हूणहाचो ताका गर्व आसा. १९८५ वर्सा तें आज पासून तें फामाद लेखक आनी दिग्दर्शक प्रिंसजेकोब हांच्या वांगडा कामकरता. १९८५ पासून तिणें प्रिंस जॅकोब हांणी निर्मिल्ल्या तियात्रांनी केन्ना विनोदी जाल्यार केन्ना आवय, सासुमांय, गंभीर भुमिका आसले वेग-वेगळे अभिनय करून लोकांची मना जिंकल्यांत.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=डायना_फेर्नांडीस&oldid=203041" चे कडल्यान परतून मेळयलें