मुखेल सूची उगडात
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Denmark
डेन्मार्क चो बावटो
डेन्मार्क चें प्रतीक
डेन्मार्क

डेन्मार्क, एरोपांतलो देस आसा। ताची राजधानी कोपनहेगन नगर आसा।[1][2]

संदर्भबदल

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=डेन्मार्क&oldid=175236" चे कडल्यान परतून मेळयलें