मुखेल सूची उगडात
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Dominica
डॉमिनिका चो बावटो
डॉमिनिका चें प्रतीक
डॉमिनिका

डॉमिनिका, उत्तर अमेरिकेंतलो देस आसा। ताची राजधानी रोसेऔ नगर आसा।[1][2]

संदर्भबदल

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=डॉमिनिका&oldid=160297" चे कडल्यान परतून मेळयलें