तिमोथी डायस

तिमोथी डायस हाका लोक चड करून आंतोनीयो डायस ह्या नांवान वळखतात.

जल्म

बदल

तिमोथी डायस हाचो जल्म 4 जून 1952 ह्या दिसा जालो. ताचोबापूय डियोगो डायस आनी आवय मारिया डायस.तो ऑर्डा, कांदोळे, बारदेस गोंय हांगा रावता.

वावर

बदल

15 वर्सांच्या पिरायेचेर आंतोनीयो डायसान1967 वर्सा पयलेच फावट “म्होजो बौल” ह्या तियात्रांत काम केले. तांतूत ताका 2 कांतारां गावपाची संद मेळ्ळी. तेन्ना पळोवप्यांनी लेगीत तांची खूब तोखणाय केली. ह्याखातीर ताका तियात्रांत अभिनय चालू दवरपाची स्फूर्त मेळ्ळी. ताच्या गांवांत त्या वेळार स्क्रिप्ट बरोवपी चड लोक नाशिल्ले, म्हूण ताणें स्क्रिप्ट बरोवपाक सुरवात केली. तियात्र बरोवन तो गांवच्या फेस्ताक सादर करतालो. ताणें बरयिल्ले तियात्र म्हणल्यार “नीतचुकोना”, “गुन्यांवकारी कोण?, “इन्सपेक्टर डिसोजा”, “पोस्को”,“सुनीता”,“मीस मिना मेहता”,“अडेची सावळी”,“उपकार नासलोलो”,“विस्वासघात”, आनी “तुटलोले धागे”. ह्या सगळ्या तियात्रांचे ताणीं दिग्दर्शन केलें आनी गांवांतल्या लोकांक घेवन गांवच्या फेस्ताक तो सादर करतालो. तशेंच ताणें गांवच्या खुबशा तरणाट्यांक तियात्रांतभाग घेवपाक स्फूर्त दिली. आंतोनियोन कला अकादमीत जाल्ला वर्सुकी तियात्र सर्तींत वाटेकार जावन तोमाजिनो कार्दोज हाणी बरयल्या आनी दिग्दर्शीत केल्ल्या तियात्रांत तो माची सजोवपाचें काम करतालो. कांय तोमाजीन कार्दोजाच्या तियात्रांक जांकां इनामां मेळल्यांत आनी तिमोथी डायसान तांचीं माची घोडोवणी केल्यात ते तियात्र म्हळ्यार “झोग-झोगता तितलेंय भांगर न्हय”,“दिता तोशें घेता”,“ओके बाय-बाय”,“म्होवाळ वीख”,“सोमाज सेवा”,“आमी सोगली एक”,“सांकल्यो”,“ओर्थ”,“ओदृश्टी जिवीत”,“ऍकसीडंन्ट”,“नीत-ओनीत”,“आम आदमी”,“विवा लंडंन”,“कांटेंच कांटे”, आदी.

पुरस्कार

बदल

आंतोनियो हाका खुबशा तियात्र सर्तींत माची सजावटी खातीर जायतीं जैतिवंत इनामां फावो जाल्यांत तीं म्हळ्यार अशीं:- पयलोइनाम “सांकळ्यो” तोमाजीन कार्दोज हांणी बरयिल्ल्या तियात्राखातीरकला अकादमी कडल्यान. दुसरो इनाम “ओदृश्टी जिवीत”तोमाजीन कार्दोज हांणी बरयिल्ल्या तियात्राखातीर – वंदना प्रकाशन-बोरी. तांकां खुबशा सामाजीक संघटनांनी ताच्या बऱ्याच तियात्रांत दान दिल्ले आशिल्यान ताचो भोवमान केला. हालींच 125 व्या तियात्र वर्धापना दिसा डायरेक्टर ऑफ आर्ट एन् कलचर , तियात्र अकादमी ऑफ गोंय हाणीं 125 व्या तियात्र उत्सवाक हनुमान नाट्यग्रुह म्हापसा हांगां ताचो भोवमान केलो.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=तिमोथी_डायस&oldid=203049" चे कडल्यान परतून मेळयलें