मुखेल सूची उगडात
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Turkmenistan
तुर्कमेनिस्तान चो बावटो
तुर्कमेनिस्तान चें प्रतीक
तुर्कमेनिस्तान

तुर्कमेनिस्तान, आशीयांतलो देस आसा। ताची राजधानी अश्गाबात नगर आसा।[1][2]

संदर्भबदल

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=तुर्कमेनिस्तान&oldid=174448" चे कडल्यान परतून मेळयलें