मुखेल सूची उगडात
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Taiwan
तैवान चो बावटो
तैवान चें प्रतीक
तैवान

तैवान, आशीयांतलो देस आसा। ताची राजधानी ताइपे नगर आसा।[1][2]

संदर्भबदल

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=तैवान&oldid=174451" चे कडल्यान परतून मेळयलें