तोबिताचें पुस्तक

देवनागरी
       

तोबिताचें पुस्तक

बदल

Book of Tobit

 
William-Adolphe Bouguereau (1825-1905) - Tobias Saying Good-Bye to his Father (1860)
 
110.Tobias and the Angel
 
111.The Angel Raphael and the Family of Tobit

तोबिताचें पुस्तक म्हळ्यार एका घराबयाचेर आठापलली काणी. निनेवेह शारांत तोबीत नांवांचो एक मयस जियेतालो. ताच्या नाफताली कुळा सैत ताका निर्वाशीत केलोलो. तोबीत एक देवभिरांतिचो मनीस आसलोल्यान समूर्त पाळतालो, गरजेवंतांक पावतालो आनी आतां तो कुड्डो जालोलो. एकबाताना गांवांत ताचो सोयरो रागुयेल रावतालो. सारा, रागुयेलाचे धुवेचे सातुय न्हवरे एका फाटल्यान एक करुन लग्नानांचे रातीच आसमदेवस देवचारान जिवेशीं मारलले. आतां तोबीत आनी सारा आपणांचेर मरण धाड म्हण देवा लागीं मागतात पूण देव तांचें मागणें आयकता आनी आपणांक जाय ते परीं जाप दिता. देव आपल्या दुता धाडता जो तबियास ह्या तोबिताच्या पुताक रागुयेला-शीं सुरक्षितपणीं हाडता, ताके सारा लागीं लग्न करता नी ताच्या बापायचेहम कुड्डेपण बरें करूंक वखद दिता. ही एक देखिवंत काणी, जंय भिक आनिमेलल्यां सवें कारीया पाळपांत खून नेट घातला. निया ङ्हराबयाचें जिवीत हांतुंत भेस बरे तरें वर्णिलां. लग्नांची पूर्णताय, क्रिस्ती शिकोवणेंत आसा म्हण दाखयलां. देयविक बरेपणांची प्रकासणी राफायेल दुता वरवीं देव कळीत करता. दर दिसा ही देवाची कुरपा आमचे थांय आसा म्हण तोबिताचें पुस्तक आमकां शिकयता. तोबिताचें पुस्तक सुमार २०० वर्सां क्रिस्ती शका आदीं बरयलोलें-शें दिसता, चड करुन पालेस्तीना देसांत आनी घडये आरामायक भाशेन.

पळेइयात

बदल

Book_of_Tobit

Books_of_the_Bible

Bible

संदर्भ

बदल


[1]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=तोबिताचें_पुस्तक&oldid=203054" चे कडल्यान परतून मेळयलें