मुखेल सूची उगडात

त्रिनिदाद आणि टोबॅगो

Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Trinidad ani Tobago
त्रिनिदाद आणि टोबॅगो चो बावटो
त्रिनिदाद आणि टोबॅगो चें प्रतीक
त्रिनिदाद आणि टोबॅगो

त्रिनिदाद आणि टोबॅगो, उत्तर अमेरिकेंतलो देस आसा। ताची राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन नगर आसा।[1][2]

संदर्भबदल