नरेंद्र दाभोळकर हो एक नामनेचो दोतोर.

जल्मबदल

नरेंद्र अच्युत दाभोळकर हांचो जल्म 01 नोवेंबर 1945 ह्या दिसा सातारांत जालो . अच्युत नारायण दाभोळकर आनी ताराबाई हांचें धावे भुरगें म्हळ्यार नरेंद्र .मानेस्त तत्वचिंतक डाँ.देवदत दाभोळकर हे नरेंद्राचे व्हडले भाव. नरेंद्राचे मुळावें शिक्षण सातारांतल्या न्यू इंग्लीश स्कुलांत जालें. सांगलीच्या विलिंग्डन म्हाविधालयांतल्यान तांचें उच्च शिशण जालें. चडशी खबर नाशिल्ली गजाल म्हणल्यार नरेंद्र दाभोळकर हो उत्कूश्ट कबड् डीपटू आशील्लो. कबड्डीचेर तांनी एक पुस्तकूय बरयला. ताचे खातीर तांकां शीवछ़ञपती हो पुरस्कार फावो जाला.

दोतोरकेचें शिक्षणबदल

1970 सालांत तांणी मिरज वैजकी म्हाविधालयांतल्यान दोतोरकेचें शिक्षण पूर्ण केलें आनी सातारांत दोतोरकी सुरू केली. 1983 हया वर्सा तांणी अंधसध्दा निर्मुलन समीतो स्थापन केली .जिचें कार्य तांणी मरसर केलें. साने गुरुजीन स्थापन केल्ल्या साधना ह्या मासिकाचे ते संपादक आशिंल्ले. अंदसध्दे आड तांणी खूब व्हडलो लडो दिल्लो . 20 आँगस्ट 2013 ह्या दिसा तांची गुळयो घालून पुण्यांत हत्या केली . अजून मेरेन तांच्या मारप्यांचो सोद लागूंक ना.

पुरस्कारबदल

कबड्डीचेर तांनी एक पुस्तकूय बरयला. ताचे खातीर तांकां शीवछ़ञपती हो पुरस्कार फावो जाला.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=नरेंद्र_दाभोळकर&oldid=175721" चे कडल्यान परतून मेळयलें