मुखेल सूची उगडात
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Netherlands
नेदरलँड्स चो बावटो
नेदरलँड्स चें प्रतीक
नेदरलँड्स

नेदरलँड्स, एरोपांतलो देस आसा। ताची राजधानी आम्सटरडॅम नगर आसा।[1][2]

संदर्भबदल

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=नेदरलँड्स&oldid=175237" चे कडल्यान परतून मेळयलें