मुखेल सूची उगडात
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Nepal
नेपाळ चो बावटो
नेपाळ चें प्रतीक
नेपाळ

नेपाळ, आशीयांतलो देस आसा। ताची राजधानी काठमांडू नगर आसा।[1][2]

संदर्भबदल

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=नेपाळ&oldid=174459" चे कडल्यान परतून मेळयलें