मुखेल सूची उगडात
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Norway
नॉर्वे चो बावटो
नॉर्वे चें प्रतीक
नॉर्वे
नॉर्वे

नॉर्वे, एरोपांतलो देस आसा। ताची राजधानी ओस्लो नगर आसा।[1][2]

संदर्भबदल

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=नॉर्वे&oldid=178453" चे कडल्यान परतून मेळयलें