मुखेल सूची उगडात
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Nauru
नौरु चो बावटो
नौरु चें प्रतीक
नौरु

नौरु, ओशनिया च्या बेट देश आसा। ताची राजधानी यारेन नगर आसा।[1][2]

संदर्भबदल

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=नौरु&oldid=160310" चे कडल्यान परतून मेळयलें