देवनागरी
     

पणजी हे भारत देशांतल्या गोंय राज्याची राजधानी .

हें मांडवी न्हंयचे देगेर आसा.

हें गोंयांतल्या 'उत्तर गोंय' जिल्ल्याचें मुख्यालय.

पोण्जे

आबादी

बदल

हीच आबादी ६५,००० अिन हे गोएन्चे तिन्निचे होड नगर.

इतिहास

बदल

हे पुढे एक लान गंव अस्िसलो, ज़लार १८४३न्त हाचे नाव नोवा गोय पोड्ले अिन हे पुर्त्गाली शासन्चे मुख्याल्य झाले. स्वतन्त्र ज़ाला परन्त १९६१ दकुन १९८७ थय हे भारतन्चे 'गोय, दमान अिन दीव' केन्द्र सन्चालित प्रादेशन्चे मुख्यालय अस्सिले. ताचे उपरांत हें गोंय राज्याची राजधानी जाली.

मुखेल आकर्शण

बदल

हांगाचीं मुखेल आकर्शणां :

  • चर्च स्क्वार/ अवर लेडी ओफ़ इम्मकुलेट कोन्सेप्शन चर्च
  • अदिलशहा महल / इदल्साओ महल
  • मिनेजिस ब्रागान्ज़ा इन्स्टिट्युट
  • सेन्ट्र्ल पुस्तकालय
  • महालक्ष्मी देवस्थान
  • जामा मसीद
  • फ़ोन्तेनास
  • मिरामार दर्यावेळ
  • सन्त सेबस्टियन चेंपल
  • कला अकादमी

हांगा कार्निवाल, फेब्रुवारी म्हयन्यांत जाता, आनी हें खूब फामाद आसा.

संदर्भ

बदल
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=पणजी&oldid=214467" चे कडल्यान परतून मेळयलें