देवनागरी
     

पनामा, उत्तर अमेरिकेंतलो देस आसा। ताची राजधानी पनामा सिटी नगर आसा।[1][2]

पनामा चो बावटो
पनामा चें प्रतीक
पनामा

संदर्भEdit

पळेयातEdit

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=पनामा&oldid=201571" चे कडल्यान परतून मेळयलें