मुखेल सूची उगडात
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Pakistan
पाकिस्तान चो बावटो
पाकिस्तान चें प्रतीक
पाकिस्तान

पाकिस्तान, अॅशियांतलो देश आसा। ताची राजधानी इस्लामाबाद नगर जावन आसा।[1][2]

संदर्भबदल

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=पाकिस्तान&oldid=180894" चे कडल्यान परतून मेळयलें