मुखेल सूची उगडात
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Papua New Guinea
पापुआ न्यू गिनी चो बावटो
पापुआ न्यू गिनी चें प्रतीक
पापुआ न्यू गिनी

पापुआ न्यू गिनी, ओशनिया च्या बेट देश आसा। ताची राजधानी पोर्ट मोरेस्बी नगर आसा।[1][2]

संदर्भबदल

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=पापुआ_न्यू_गिनी&oldid=169587" चे कडल्यान परतून मेळयलें