पियेदाद जी. टी. फारिओल दोस मार्तिरस कुतिन्हो

पियेदाद जी. टी.फारिओल दोस मार्तिरस कुतिन्हो हाका तियात्र माचयेर एफ. मिकी म्हूण वळखतात.

जल्म Bodol

पियेदाद जी. टी.फारिओल दोस मार्तिरस कुतिन्हो ताचो जल्म 5 नोवेंबर 1935 हया दिसा जालो. ताच्या बापायचें नांव होनोराटो ए.जे. कुतिन्हो आनी आवयचें नांव पीया कुतिन्हो. तो कुंकळ्ळी सालसेट गोंय हांगा जल्माक आयलो.

वावर Bodol

फारिओलाक ल्हान आसतनाच तियात्रांतअभिनय करपाची आवड आसली. तो आपल्या करतालो. तेरा वर्सांचो आसतना ताका सर्गेस्त मिंगेल रोड ह्या एका फामाद तियात्र बरोवपी आनी दिग्दर्शकानकुठ्ठाळे गांवांत लीयोपोलदिनो ह्या तियात्रा वरवीं पयलेच फावट ताका माचयेर अभिनय करपाची संद दिलीसोळा वर्सांचेरड्रमॅटीक स्टार्स ऑफ कुंकळ्ळी ह्या पंगडांत तो मुखेल पात्र म्हूण अभिनय करपाक लागलो.

ए नोरोना बरयिल्ल्या डिसग्रास, ऍन्थनी डि’साहाणं बरयिल्ल्या काळीज, जोन नाजारेतहाणें बरयिल्ल्या कोलाबावेली मॅडम, आनसेलमो गोमस हाणें बरयिल्लो घातकी बापूय, शेरोन माजारेलोहाचो पुरो कोरात. आदी. ह्या अश्या साबार नामनेच्या दिग्दर्शकां वांगडा तांच्या तियात्रांनी ताणें वेगवेगळी भुमिका केली.ताणें खेळ-तियात्रांत पासून अभिनय केला. ताणें आऊविवो वांगडा आनतोनीयो मोरायेस आनी सुकोरो दे वेरना हाच्या वांगडा काम केलां. हेर दिग्दर्शकांच्या तियात्रांत ताणें काम करून आपलो पयलो तियात्र बरोवन सादर केलो. ताणें दोन तियात्रबरयले ते जावन आसा भावाक लागोन आनी दादलो वोडलो वा ओस्तोरी.

गोंयांत तियात्र करून करून ताणेंकीडस-योग-रोड हाचे वांगडा मुंबय, कलकत्ता, कारवार, आदी जाग्यार काम केलां. ताणें युगानडा, केन्या आनी मुजामभी मीगेल रोडाच्या तियात्रक लागून पावला.

पुरस्कार Bodol

फारिओलान तियात्राचे माचयेर केल्ल्या वावराची नोंद घेवन कला आनी संस्कृती खातें, गोंय सरकारान 2014 ह्या वर्सा कला गौरव पुरस्कार दिवन ताचो भोवमान केलो. गांवांतल्या तियात्रांत ताचे मोलादीक योगदानाक पळोवन तांच्याच गांवच्या कुंकळ्ळी युनियनान 2010 ह्या वर्सा ताचो भोवमान केलो.

संदर्भ Bodol