मुखेल सूची उगडात
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Peru
पेरू चो बावटो
पेरू चें प्रतीक
पेरू

पेरू, दक्षिण अमेरिकेंतलो देस आसा। ताची राजधानी लिमा नगर आसा।[1][2]

संदर्भबदल

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=पेरू&oldid=160317" चे कडल्यान परतून मेळयलें